KMO portefeuille

Tiri HR consulting is officieel dienstverlener voor de kmo portefeuille!

Je kan voor onze opleidingen een subsidieaanvraag indienen. Tiri HR consulting werd doorgelicht door een onafhankelijk extern auditbureau om na te gaan of aan de richtlijnen werd voldaan. In Oktober 2021 werd door het Vlaio, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, de officiële registratie aan ons toegekend.

Ons registratienummer is DV O243438

Wat is de kmo portefeuille?

De kmo-portefeuille is een bedrijfssubsidie van de Vlaamse overheid waarmee je als kmo financiële steun kan verkrijgen voor de aankoop van opleidingen. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun. Om als kmo de overheidssubsidie kmo-portefeuille te kunnen aanvragen, is het belangrijk dat je voor het opleidingstraject samenwerkt met een bij de Vlaamse overheid geregistreerde dienstverlener. Dienstverleners dienen te voldoen aan de KMOP-norm, een uitgebreide reeks voorwaarden op gebied van kennis, ervaring, integriteit, activiteit en klanttevredenheid.

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan enkel via onze website www.tiriconsulting.be

Ga naar het overzicht van onze opleidingen/trainingen en selecteer de pagina naar keuze.

Via de knoppen ‘direct aanmelden’ of ‘inschrijvingen’ kan je de inschrijvingsprocedure opstarten.

Daar vul je vervolgens je gegevens in, selecteer je een betalingsmethode, ten slotte kan je de bestelling plaatsen.

Ben je een professional met een eenmanszaak of vennootschap? Dan kan je kiezen uit 2 betaalmethodes :

  • Betaling zonder KMO-portefeuille: je betaalt online via Bancontact en ontvangt meteen na de betaling een factuur. Indien de betaling niet zou gelukt zijn, breng ons dan zeker even op de hoogte via [email protected]
  • Betaling met KMO-portefeuille (vanaf 100€): tot 30% van het inschrijvingsgeld kan betaald worden door deze subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid.

De betaling bestaat uit 2 delen :

  1. De BTW wordt niet gesubsidieerd en wordt meteen online via Bancontact afgerekend. Op dit ogenblik moet je bij onze opleidingen en trainingen nog geen BTW betalen.
  2. De steunaanvraag voor een project wordt door u onmiddellijk opgestart bij de KMO-portefeuille. Meld u aan via de website van KMO-portefeuille en doorloop er de verschillende stappen. Klik hier voor meer info.

Opgelet: vergeet niet als laatste stap het totale bedrag door te storten vanuit de KMO-portefeuille naar Tiri HR consulting met vermelding van de gestructureerde mededeling die u terug kan vinden op de factuur.

Inschrijvingen voor activiteiten van Tiri HR consulting kunnen enkel via het online registratiesysteem op de website. Inschrijvingen via e-mail worden niet verwerkt.

Na een succesvolle inschrijving ontvangt u telkens een bevestiging van uw inschrijving op het door u opgegeven e-mailadres. In deze mail vindt u de nodige instructies in verband met betaling en/of gebruik van de KMO-portefeuille.
Ontving u geen bevestiging? U heeft dan wellicht een verkeerd e-mailadres gebruikt. Contacteer zeker het secretariaat ([email protected]) zodat er kan nagegaan worden wat er misging.

Door verzending van het online inschrijfformulier verklaart de deelnemer de deelnamevoorwaarden van Tiri HR consulting en deze annex te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Tiri HR consulting en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Na ontvangst van de betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging en de verkoopfactuur voor uw administratie.

We contacteren u terug binnen de week voor de startdatum van de cursus met verdere details.

Annuleringsvoorwaarden

Conform de Europese richtlijnen is er een herroepingsrecht tot veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving via de website.

Na afloop van dit herroepingsrecht is annuleren niet kosteloos, ongeacht of de kostprijs van de opleiding reeds betaald is of niet.

  • Annuleert u tot en met 4 weken (28 kalenderdagen) vóór de start van de cursus? U betaalt 25€ als tussenkomst voor de administratiekosten.
  • Annuleert u tot en met 14 dagen (14 kalenderdagen) vóór de start van de cursus? U betaalt 50€ als tussenkomst voor de administratiekosten.
  • Annuleert u later? U betaalt het hele bedrag van uw inschrijvingsgeld, behalve als er een aantoonbare onvoorziene omstandigheid is omwille van heirkracht (ziektebewijs of overlijden)

Het wisselen tussen verschillende edities van een opleiding wordt niet toegestaan. Waarom hanteert Tiri HR consulting de  annuleringskosten?
Enerzijds brengt elke annulering administratief werk met zich mee. Anderzijds zijn er voor sommige opleidingen meer geïnteresseerden dan dat er beschikbare plaatsen zijn. Wie snel inschrijft, maakt meer kans op een plaats. Om enigszins te vermijden dat mensen zich te snel inschrijven om nadien systematisch te annuleren, en zo plaatsen ‘blokkeren’ voor mensen die echt willen en kunnen deelnemen, past Tiri HR consulting annuleringsvoorwaarden toe.

kmo-portefeuille logo
Winkelwagen