Teamfoto duurzaam loopbaanbeleid

Bewust loopbaanbeleid

Via coachingstrajecten, workshops, opleidingen, trainingen en teambuildings

Oprecht gelukkige werknemers, daar gaat het om!

Wil je als kmo een professioneel personeelsbeleid uitwerken met het oog op duurzame en creatieve loopbanen waarbij de juiste medewerkers op de juiste plaats worden gezet? Wil je jouw werknemers ondersteunen in hun ontwikkeling tijdens hun employee journey?

Dan kan ik je als ervaren consulent in duurzaam loopbaanbeleid hierin bijstaan!

Samen grenzen verleggen

Als je een goed en professioneel personeelsbeleid uitwerkt, kan dit uitmonden in extra gemotiveerde, gezonde en gelukkige medewerkers. Een goed personeels- en welzijnsbeleid gaat verder dan fruitmanden geven aan de medewerkers, personeelsfeesten en personeelsuitstappen organiseren, teambuildingsactiviteiten regelen, de werkdag afsluiten met een drink om een goed resultaat te vieren,…

Het gaat over oprecht gelukkige medewerkers. Collega’s die met passie het beste van zichzelf geven, die geïnspireerd en creatief zijn. Die niet gebukt gaan onder werkstress, maar weten hoe ze dit kunnen kanaliseren en counteren.

En over leidinggevenden die inspirerende coaches zijn, i.p.v. controlerende bazen. Het gaat over samen grenzen verleggen.

Met een duurzaam loopbaanbeleid stimuleer je gemotiveerde, gezonde en gelukkige medewerkers!

De vier G’s

Als werkgever moet je voor iedereen in je team voor de vier G’s gaan:

Gelukkig

Gezond

Gemotiveerd

Getalenteerd

Al het talent dat in jouw bedrijf/organisatie werkt, moet je laten groeien. Organiseer je HR-beleid op zo’n manier dat je ook nieuwe, inspirerende mensen aantrekt. Hiervoor moet je als werkgever bewust aandacht hebben voor de medewerkers. Je kijkt niet alleen naar hun prestaties, maar ook naar hun mentale en fysieke gezondheid. Hun geluksgevoel op het werk. En dat kan enkel en alleen wanneer je als werkgever de fundamenten voor een gezonde work-life balans aanreikt. Benieuwd naar hoe jouw huidig beleid hier al op inzet?

Bewust loopbaanbeleid

Wij zullen je helpen om een werkklimaat te creëren waar werken fijn en ontspannen is voor jouw werknemers. Zo helpen we je:

  • Flexibel om te springen met werktijden
  • Mensen los te durven laten, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien.
  • Ervoor te zorgen dat jouw werknemers elke dag ‘met goesting’ richting hun job rijden (of beter nog: fietsen)
  • Mensen ’s avonds weer met een fijn gevoel huiswaarts te laten keren.
  • Te zorgen dat iedereen een tevreden gevoel heeft over zijn werkdag en dat iedereen met zijn/haar bijdrage die dag een verschil heeft gemaakt.

Dit vertelt Stef, CEO

Via een netwerkevent leerde ik Els kennen. Toen ze zichzelf voorstelde imponeerde ze mij vooral door haar passie hoe ze over job vertelde. Haar verhaal bleef mij achtervolgen en ik heb haar dan ook uitgenodigd om eens samen rond te tafel te gaan zitten. Het thema duurzaam loopbaanbeleid boeide mij en ik wou er iets rond doen maar hoe. Gedurende 6 maanden heeft Els de begeleiding hieromtrent gedaan. Ze heeft eerst een analyse gemaakt van ons personeelsbeleid, heeft met elk personeelslid (afzonderlijk) een gesprek gevoerd. Toen de pijnpunten naar voor kwamen, was dit wel confronterend voor mij. Ik wist niet dat dit leefde op de werkvloer. Via diverse workshops o.a. talenten (her)ontdekken, leren feedback geven, teambuildingsactiviteiten, … heeft elk personeelslid (met ondersteuning van Els) een eigen PersoonlijkOntwikkelingsPlan opgemaakt. We doen vanaf nu ook geen evaluatiegesprekken meer maar wel feedbackgesprekken. Er is ook een aanzet gegeven om VTO-beleid verder uit te werken en ook een teamontwikkelingsplan te ontwikkelen. Els haar HR-ervaring, professionaliteit, flexibiliteit en creativiteit is enorm. Elke keer straalde ze weer zoveel enthousiasme uit dat zij je gewoon aanzet om mee te doen. Bedankt Els, velen mensen weten het nog niet, maar je bent een topmadame!

Wil jij werken aan een duurzame loopbaan of bewust loopbaanbeleid?

Het team van Tiri HR Consulting begeleidt werknemers, ondernemers en organisaties om bewust te werken.

Winkelwagen